ข้อมูลโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 8 11
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 14 5 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 7 18
รวม อนุบาล 28 20 48
ป.1 5 13 18
ป.2 10 12 22
ป.3 16 11 27
ป.4 12 7 19
ป.5 14 10 24
ป.5 12 6 18
รวม ประถม 69 59 128
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 97 79 176
แผนที่โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม