ข้อมูลโรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 11 12 23
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 17 23 40
รวม อนุบาล 28 35 63
ป.1 24 23 47
ป.2 26 15 41
ป.3 18 17 35
ป.4 21 14 35
ป.5 25 17 42
ป.5 17 15 32
รวม ประถม 131 101 232
ม.1 20 14 34
ม.2 16 17 33
ม.3 23 13 36
รวม มัธยม 59 44 103
รวม ทั้งหมด 218 180 398
แผนที่โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)