ข้อมูลโรงเรียนวัดบางกระ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7 12 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 10 18
รวม อนุบาล 15 22 37
ป.1 10 6 16
ป.2 9 9 18
ป.3 7 10 17
ป.4 14 9 23
ป.5 5 8 13
ป.5 16 6 22
รวม ประถม 61 48 109
ม.1 9 5 14
ม.2 14 4 18
ม.3 7 7 14
รวม มัธยม 30 16 46
รวม ทั้งหมด 106 86 192
แผนที่โรงเรียนวัดบางกระ