ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 132 108 240
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 125 123 248
รวม อนุบาล 257 231 488
ป.1 226 170 396
ป.2 189 174 363
ป.3 208 182 390
ป.4 217 163 380
ป.5 217 180 397
ป.5 214 174 388
รวม ประถม 1271 1043 2314
ม.1 109 87 196
ม.2 118 74 192
ม.3 87 97 184
รวม มัธยม 314 258 572
รวม ทั้งหมด 1842 1532 3374
แผนที่โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)