ข้อมูลโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 11 11 22
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 4 18
รวม อนุบาล 25 15 40
ป.1 11 13 24
ป.2 11 8 19
ป.3 6 10 16
ป.4 7 9 16
ป.5 11 4 15
ป.5 8 11 19
รวม ประถม 54 55 109
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 79 70 149
แผนที่โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม