ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 4 9
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 7 20
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 11 16
รวม อนุบาล 23 22 45
ป.1 13 8 21
ป.2 7 4 11
ป.3 6 5 11
ป.4 8 9 17
ป.5 3 5 8
ป.5 9 3 12
รวม ประถม 46 34 80
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 69 56 125
แผนที่โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร