ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยไผ่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 24 17 41
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 25 29 54
รวม อนุบาล 49 46 95
ป.1 21 16 37
ป.2 19 22 41
ป.3 16 20 36
ป.4 29 24 53
ป.5 26 20 46
ป.5 23 28 51
รวม ประถม 134 130 264
ม.1 27 23 50
ม.2 33 29 62
ม.3 30 17 47
รวม มัธยม 90 69 159
รวม ทั้งหมด 273 245 518
แผนที่โรงเรียนวัดห้วยไผ่