ข้อมูลโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 2 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 11 6 17
ป.1 2 4 6
ป.2 7 4 11
ป.3 1 4 5
ป.4 2 3 5
ป.5 5 4 9
ป.5 9 5 14
รวม ประถม 26 24 50
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 37 30 67
แผนที่โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)