ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 1 5 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 9 4 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 3 6
รวม อนุบาล 13 12 25
ป.1 7 6 13
ป.2 4 3 7
ป.3 2 5 7
ป.4 8 3 11
ป.5 6 8 14
ป.5 5 4 9
รวม ประถม 32 29 61
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 45 41 86
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ