ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันดอน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 5 2 7
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 5 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 3 10
รวม อนุบาล 13 10 23
ป.1 4 2 6
ป.2 3 1 4
ป.3 5 7 12
ป.4 3 2 5
ป.5 2 3 5
ป.5 5 3 8
รวม ประถม 22 18 40
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 35 28 63
แผนที่โรงเรียนบ้านสันดอน