ข้อมูลโรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 3 5
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 3 8
รวม อนุบาล 7 6 13
ป.1 3 3 6
ป.2 3 3 6
ป.3 2 2 4
ป.4 4 5 9
ป.5 6 0 6
ป.5 4 3 7
รวม ประถม 22 16 38
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 29 22 51
แผนที่โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)