ข้อมูลโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 9 12
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 5 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 7 14
รวม อนุบาล 14 21 35
ป.1 3 2 5
ป.2 2 0 2
ป.3 3 3 6
ป.4 7 6 13
ป.5 5 2 7
ป.5 2 0 2
รวม ประถม 22 13 35
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 36 34 70
แผนที่โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)