ข้อมูลโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 4 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 6 10
รวม อนุบาล 9 10 19
ป.1 1 6 7
ป.2 8 4 12
ป.3 5 3 8
ป.4 3 4 7
ป.5 3 5 8
ป.5 5 2 7
รวม ประถม 25 24 49
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 34 34 68
แผนที่โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร