ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 3 9
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 4 5
รวม อนุบาล 7 7 14
ป.1 5 6 11
ป.2 2 6 8
ป.3 4 9 13
ป.4 4 4 8
ป.5 4 3 7
ป.5 3 5 8
รวม ประถม 22 33 55
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 29 40 69
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า