ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 4 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 3 14
รวม อนุบาล 17 7 24
ป.1 10 8 18
ป.2 6 3 9
ป.3 2 8 10
ป.4 7 4 11
ป.5 5 8 13
ป.5 4 6 10
รวม ประถม 34 37 71
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 51 44 95
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด