ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 14 10 24
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 21 15 36
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 17 9 26
รวม อนุบาล 52 34 86
ป.1 12 19 31
ป.2 13 11 24
ป.3 15 19 34
ป.4 12 17 29
ป.5 16 14 30
ป.5 20 19 39
รวม ประถม 88 99 187
ม.1 18 16 34
ม.2 18 17 35
ม.3 11 7 18
รวม มัธยม 47 40 87
รวม ทั้งหมด 187 173 360
แผนที่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง