ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 14 5 19
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 8 13
รวม อนุบาล 19 13 32
ป.1 7 3 10
ป.2 7 7 14
ป.3 10 10 20
ป.4 7 11 18
ป.5 14 8 22
ป.5 14 5 19
รวม ประถม 59 44 103
ม.1 9 12 21
ม.2 10 4 14
ม.3 2 6 8
รวม มัธยม 21 22 43
รวม ทั้งหมด 99 79 178
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน