ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 14 16 30
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 22 15 37
รวม อนุบาล 36 31 67
ป.1 19 16 35
ป.2 10 12 22
ป.3 15 14 29
ป.4 20 8 28
ป.5 12 16 28
ป.5 9 10 19
รวม ประถม 85 76 161
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 121 107 228
แผนที่โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้