ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 2 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 4 10
รวม อนุบาล 10 6 16
ป.1 3 3 6
ป.2 6 2 8
ป.3 4 2 6
ป.4 7 4 11
ป.5 5 4 9
ป.5 2 2 4
รวม ประถม 27 17 44
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 37 23 60
แผนที่โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง