ข้อมูลโรงเรียนวัดโชติทายการาม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 3 4
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 2 12
รวม อนุบาล 11 5 16
ป.1 4 3 7
ป.2 4 2 6
ป.3 4 1 5
ป.4 1 6 7
ป.5 2 2 4
ป.5 0 2 2
รวม ประถม 15 16 31
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 26 21 47
แผนที่โรงเรียนวัดโชติทายการาม