ข้อมูลโรงเรียนวัดปรกเจริญ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 5 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 0 4
รวม อนุบาล 5 5 10
ป.1 6 6 12
ป.2 8 1 9
ป.3 9 0 9
ป.4 4 3 7
ป.5 3 6 9
ป.5 5 5 10
รวม ประถม 35 21 56
ม.1 0 4 4
ม.2 4 2 6
ม.3 7 3 10
รวม มัธยม 11 9 20
รวม ทั้งหมด 51 35 86
แผนที่โรงเรียนวัดปรกเจริญ