ข้อมูลโรงเรียนบ้านรางสีหมอก

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 8 11
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 5 14
รวม อนุบาล 12 13 25
ป.1 4 2 6
ป.2 5 4 9
ป.3 8 7 15
ป.4 6 3 9
ป.5 5 3 8
ป.5 7 2 9
รวม ประถม 35 21 56
ม.1 8 4 12
ม.2 8 6 14
ม.3 4 3 7
รวม มัธยม 20 13 33
รวม ทั้งหมด 67 47 114
แผนที่โรงเรียนบ้านรางสีหมอก