ข้อมูลโรงเรียนวัดบัวงาม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 2 1 3
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 5 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 8 17
รวม อนุบาล 16 14 30
ป.1 13 8 21
ป.2 11 4 15
ป.3 7 6 13
ป.4 10 13 23
ป.5 11 4 15
ป.5 14 12 26
รวม ประถม 66 47 113
ม.1 0 3 3
ม.2 14 5 19
ม.3 4 5 9
รวม มัธยม 18 13 31
รวม ทั้งหมด 100 74 174
แผนที่โรงเรียนวัดบัวงาม