ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านไร่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 19 10 29
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 19 31
รวม อนุบาล 31 29 60
ป.1 16 23 39
ป.2 19 21 40
ป.3 21 16 37
ป.4 20 21 41
ป.5 21 19 40
ป.5 20 27 47
รวม ประถม 117 127 244
ม.1 24 12 36
ม.2 22 13 35
ม.3 16 14 30
รวม มัธยม 62 39 101
รวม ทั้งหมด 210 195 405
แผนที่โรงเรียนวัดบ้านไร่