ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 40 37 77
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 53 48 101
รวม อนุบาล 93 85 178
ป.1 58 40 98
ป.2 39 37 76
ป.3 39 34 73
ป.4 39 45 84
ป.5 49 42 91
ป.5 50 39 89
รวม ประถม 274 237 511
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 367 322 689
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์)