ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าเรือ

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 9 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 15 26
รวม อนุบาล 15 24 39
ป.1 19 7 26
ป.2 14 12 26
ป.3 9 10 19
ป.4 10 12 22
ป.5 14 9 23
ป.5 9 12 21
รวม ประถม 75 62 137
ม.1 8 5 13
ม.2 10 0 10
ม.3 3 5 8
รวม มัธยม 21 10 31
รวม ทั้งหมด 111 96 207
แผนที่โรงเรียนวัดท่าเรือ