ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 6 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 4 7
รวม อนุบาล 11 10 21
ป.1 2 7 9
ป.2 3 2 5
ป.3 5 2 7
ป.4 4 1 5
ป.5 2 2 4
ป.5 2 4 6
รวม ประถม 18 18 36
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 29 28 57
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว