ข้อมูลโรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 1 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 2 8
รวม อนุบาล 8 3 11
ป.1 2 2 4
ป.2 3 2 5
ป.3 6 2 8
ป.4 5 1 6
ป.5 7 1 8
ป.5 6 2 8
รวม ประถม 29 10 39
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 37 13 50
แผนที่โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น