ข้อมูลโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 4 3 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 8 12
รวม อนุบาล 8 11 19
ป.1 10 6 16
ป.2 3 2 5
ป.3 5 3 8
ป.4 3 5 8
ป.5 2 2 4
ป.5 1 1 2
รวม ประถม 24 19 43
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 32 30 62
แผนที่โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์