ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 18 16 34
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 24 17 41
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 25 17 42
รวม อนุบาล 67 50 117
ป.1 29 25 54
ป.2 21 16 37
ป.3 14 32 46
ป.4 19 21 40
ป.5 26 22 48
ป.5 27 28 55
รวม ประถม 136 144 280
ม.1 27 23 50
ม.2 29 24 53
ม.3 25 25 50
รวม มัธยม 81 72 153
รวม ทั้งหมด 284 266 550
แผนที่โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)