ข้อมูลโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 10 16
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 12 13 25
รวม อนุบาล 18 23 41
ป.1 16 16 32
ป.2 12 7 19
ป.3 18 6 24
ป.4 9 11 20
ป.5 11 7 18
ป.5 16 8 24
รวม ประถม 82 55 137
ม.1 16 12 28
ม.2 11 11 22
ม.3 12 12 24
รวม มัธยม 39 35 74
รวม ทั้งหมด 139 113 252
แผนที่โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)