ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาขลุง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 7 4 11
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 5 13
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 3 9 12
รวม อนุบาล 18 18 36
ป.1 8 5 13
ป.2 5 2 7
ป.3 10 4 14
ป.4 6 5 11
ป.5 10 5 15
ป.5 5 6 11
รวม ประถม 44 27 71
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 62 45 107
แผนที่โรงเรียนวัดเขาขลุง