ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 2 7
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 2 0 2
รวม อนุบาล 10 5 15
ป.1 0 5 5
ป.2 2 0 2
ป.3 0 1 1
ป.4 4 3 7
ป.5 3 2 5
ป.5 1 4 5
รวม ประถม 10 15 25
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 20 20 40
แผนที่โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย