ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 7 17
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 13 22
รวม อนุบาล 19 20 39
ป.1 12 10 22
ป.2 8 8 16
ป.3 6 11 17
ป.4 10 9 19
ป.5 9 9 18
ป.5 14 8 22
รวม ประถม 59 55 114
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 78 75 153
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน