ข้อมูลโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 3 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 6 10
รวม อนุบาล 9 9 18
ป.1 10 7 17
ป.2 8 5 13
ป.3 2 6 8
ป.4 10 8 18
ป.5 5 3 8
ป.5 5 4 9
รวม ประถม 40 33 73
ม.1 9 11 20
ม.2 12 5 17
ม.3 6 4 10
รวม มัธยม 27 20 47
รวม ทั้งหมด 76 62 138
แผนที่โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์