ข้อมูลโรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 12 15 27
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 12 26
รวม อนุบาล 26 27 53
ป.1 8 6 14
ป.2 11 19 30
ป.3 9 9 18
ป.4 10 16 26
ป.5 11 11 22
ป.5 10 14 24
รวม ประถม 59 75 134
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 85 102 187
แผนที่โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)