ข้อมูลโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 8 6 14
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 13 4 17
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 12 18
รวม อนุบาล 27 22 49
ป.1 6 8 14
ป.2 7 3 10
ป.3 3 3 6
ป.4 9 5 14
ป.5 7 7 14
ป.5 9 11 20
รวม ประถม 41 37 78
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 68 59 127
แผนที่โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)