ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองคา

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9 5 14
รวม อนุบาล 12 8 20
ป.1 3 4 7
ป.2 1 4 5
ป.3 1 5 6
ป.4 4 6 10
ป.5 1 10 11
ป.5 1 6 7
รวม ประถม 11 35 46
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 23 43 66
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองคา