ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 2 1 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 0 3 3
รวม อนุบาล 2 4 6
ป.1 1 2 3
ป.2 2 1 3
ป.3 3 2 5
ป.4 1 0 1
ป.5 0 1 1
ป.5 0 0 0
รวม ประถม 7 6 13
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 9 10 19
แผนที่โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง