ข้อมูลโรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 15 12 27
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 10 18
รวม อนุบาล 23 22 45
ป.1 15 14 29
ป.2 8 1 9
ป.3 11 9 20
ป.4 9 8 17
ป.5 13 12 25
ป.5 10 7 17
รวม ประถม 66 51 117
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 89 73 162
แผนที่โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)