ข้อมูลโรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 7 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 10 6 16
รวม อนุบาล 18 13 31
ป.1 12 13 25
ป.2 9 2 11
ป.3 4 12 16
ป.4 7 9 16
ป.5 6 5 11
ป.5 7 5 12
รวม ประถม 45 46 91
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 63 59 122
แผนที่โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)