ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 12 3 15
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 4 9
รวม อนุบาล 17 7 24
ป.1 1 6 7
ป.2 7 4 11
ป.3 5 7 12
ป.4 4 1 5
ป.5 3 4 7
ป.5 1 6 7
รวม ประถม 21 28 49
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 38 35 73
แผนที่โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)