ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 6 6 12
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 4 7 11
รวม อนุบาล 10 13 23
ป.1 9 10 19
ป.2 4 3 7
ป.3 2 4 6
ป.4 4 4 8
ป.5 4 7 11
ป.5 5 5 10
รวม ประถม 28 33 61
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 38 46 84
แผนที่โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)