ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 5 9 14
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8 4 12
รวม อนุบาล 13 13 26
ป.1 9 2 11
ป.2 5 2 7
ป.3 4 5 9
ป.4 9 4 13
ป.5 6 6 12
ป.5 7 5 12
รวม ประถม 40 24 64
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 53 37 90
แผนที่โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)