ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองม่วง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 3 0 3
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 5 8
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 1 2 3
รวม อนุบาล 7 7 14
ป.1 1 2 3
ป.2 3 3 6
ป.3 2 2 4
ป.4 7 1 8
ป.5 4 2 6
ป.5 7 2 9
รวม ประถม 24 12 36
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 31 19 50
แผนที่โรงเรียนวัดหนองม่วง