ข้อมูลโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8 2 10
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 5 4 9
รวม อนุบาล 13 6 19
ป.1 2 9 11
ป.2 6 5 11
ป.3 4 1 5
ป.4 6 7 13
ป.5 1 4 5
ป.5 2 6 8
รวม ประถม 21 32 53
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 34 38 72
แผนที่โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน