ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านใหม่

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 7 17
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 11 7 18
รวม อนุบาล 21 14 35
ป.1 12 2 14
ป.2 4 10 14
ป.3 12 9 21
ป.4 17 11 28
ป.5 10 2 12
ป.5 9 7 16
รวม ประถม 64 41 105
ม.1 7 9 16
ม.2 6 9 15
ม.3 14 2 16
รวม มัธยม 27 20 47
รวม ทั้งหมด 112 75 187
แผนที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่