ข้อมูลโรงเรียนวัดแหลมทอง

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 3 3 6
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 6 1 7
รวม อนุบาล 9 4 13
ป.1 7 4 11
ป.2 3 1 4
ป.3 3 3 6
ป.4 6 2 8
ป.5 4 5 9
ป.5 2 1 3
รวม ประถม 25 16 41
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 34 20 54
แผนที่โรงเรียนวัดแหลมทอง