ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 1 2 3
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 7 6 13
รวม อนุบาล 8 8 16
ป.1 3 4 7
ป.2 2 8 10
ป.3 1 5 6
ป.4 1 4 5
ป.5 2 2 4
ป.5 1 7 8
รวม ประถม 10 30 40
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 18 38 56
แผนที่โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)