ข้อมูลโรงเรียนวัดเขาส้ม

Profile Background
Avatar
ยังไม่มีข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ยังไม่มีข้อมูล
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 (3 ขวบ) 0 0 0
อนุบาล 2 (4 ขวบ) 10 15 25
อนุบาล 3 (5 ขวบ) 14 6 20
รวม อนุบาล 24 21 45
ป.1 8 9 17
ป.2 7 7 14
ป.3 4 9 13
ป.4 9 10 19
ป.5 7 6 13
ป.5 9 9 18
รวม ประถม 44 50 94
ม.1 0 0 0
ม.2 0 0 0
ม.3 0 0 0
รวม มัธยม 0 0 0
รวม ทั้งหมด 68 71 139
แผนที่โรงเรียนวัดเขาส้ม